درباره ی ما

اهداف تشکیل صندوق

هدف از تشکیل صندوق،جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در سهام شرکت های در شرف تاسیس و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا است.علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه گذاری بلندمدت در این زمینه،کمک به رشد اقتصادی،کارآفرینی،ایجاد اشتغال و توسعه فن آوری از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند.در راستای اهداف یاد شده،صندوق منابع مالی را جمع آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در زمینه های طرح های تحقیق و توسعه،پروژه های فکری و نوآورانه،اختراعات و علائم تجاری به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی محصولات شرکت های یادشده سرمایه گذاری می نماید.سرمایه صندوق می تواند به صورت خرد و یا مدیریتی انجام پذیرد.سرمایه گذاری در این صندوق با ریسک بسیار زیادی همراه است که ناشی از ماهیت اینگونه سرمایه گذاری است.

 

حوزه های سرمایه‌گذاری

 

نحوه جذب سرمایه سرمایه‌گذاری

 

 

 

 

 

چرا رویش لوتوس

رویش لوتوس خدمات منحصر به فردی را در اختیار استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا قرار می‌دهد

سرمایه گذاری هوشمند

سرمایه گذاری هوشمند

خدمات مالی و حقوقی

خدمات مالی و حقوقی

شبکه‌سازی و توسعه کسب و کار

شبکه‌سازی و توسعه کسب و کار

ارتباط با بزرگان بازار سرمایه

ارتباط با بزرگان بازار سرمایه

طراحی استراتژی‌های خروج

طراحی استراتژی‌های خروج