سبک زندگی

دسته‌ها برخلاف برچسب‌ها می‌توانند سلسله مراتب داشته باشند. به طور مثال شما می‌توانید یک دسته به نام موسیقی داشته باشید و برای آن دسته، زیر دسته‌هایی مانند موسیقی ایرانی و یا موسیقی غربی تعریف کنید.

تست بلاگ
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

تست بلاگ

استفاده از گرادیان رنگ در طراحی سایت استفاده از گرادیان رنگ در طراحی سایت استفاده از گر

ادامه مطلب