رویان بن سلول

شرکت رویان بن سلول از بهمن ۹۶ و با موضوع فعالیت رده سلولی مزانشیمی آلوژن آغاز به کار نمود. این سلول های بنیادی به نوعی سربازهای آماده بدن بوده و با ترشح فاکتورهای مختلف فعالیت درمانی متعدد مانند کاهش التهاب و درد و تورم نقش مهمی در درمان بیماری های خود ایمن دارد.

هدف اصلی این بانک سلولی که برای اولین بار در ایران ایجاد می گردد درمان آرتروز، روماتیسم، کمر درد و سکته قلبی و التهاب روده بزرگ می باشد که استفاده از این سلول بنیادی در دنیا در فاز اولیه تجاری قرار دارد که اقبال به آن بسیار زیاد بوده و جزو محصولات (Block Buster) محسوب می گردد.